Wodna przestrzeń

 

Przez cały dzień (10.00 - 16.00)

 

 

  • wystawa zdjęć obrazujących życie mieszkańców Sudanu Południowego;

 

  • pokaz multimedialny slajdów, spotów Kampanii wodnej i filmu o Kampanii wodnej;

 

  • możliwość sfotografowania się w „kropli wody”;

 

  • gra w minigolfa zaaranżowanego na kształt kontynentu afrykańskiego;

 

  • gra edukacyjna - zapraszamy uczestników do wypełniania quizu poprzez odszukanie plansz i ukrytych w nich poprawnych odpowiedzi;

 

  • promocja działań PAH mających na celu ułatwienie dostępu do wody pitnej;

 

  • stoisko informacyjne dotyczące kwestii związanych z brakiem dostępu do wody pitnej.

 

 

W godzinach 11.00 - 12.30


Wykład „Handel wodą na świecie” zaprezentuje Dr Piotr Szwedo, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UJ

 

 

W godzinach 13.00 - 14.30


Warsztat "Kto może sprzedawać ryż, czyli jak chronić wiedzę tradycyjną i zasoby naturalne państw rozwijających się" poprowadzi Magdalena Syrek, PAH