Zaproszenie na szkolenia z zakresu edukacji globanej

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak z Krakowa serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu edukacji globalnej pt. "Globalnie, czyli wspólnie" w terminie 25-27.11.2016 lub 2-4.12.2016 r.

 

W dniach 25 do 27 września 2015 roku miały miejsce obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęcone rozliczeniu postanowień Deklaracji milenijnej oraz przyjęciu perspektywy na lata 2015-2030 pod nazwą: Cele zrównoważonego rozwoju. Okres podsumowań stanowi dobrą okazję do rozwijania umiejętności rzetelnej oceny współczesnych zjawisk społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych w oparciu o procesy wzajemnego przenikania się i łączących je związków przyczynowo-skutkowych.

 

Celem realizowanego projektu jest przybliżenie Państwu tematyki wchodzącej w zakres edukacji globalnej w ramach szkolenia obejmującego następujące bloki:

 

 

WPROWADZENIE:

Wprowadzenie do edukacji globalnej – podstawowe pojęcia i zakres merytoryczny. Najważniejsze problemy decydujące o podziale współczesnego świata na globalną Północ i globalne Południe.

 

 

GLOBALNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI:

Ten blok zajęć będzie koncentrował się na problematyce przemysłu odzieżowego, wytwórczego i wydobywczego. Celem zajęć jest zainspirowanie uczestników do myślenia w kategoriach przyczynowo-skutkowych, o tym jakie czynniki (społeczne, ekonomiczne, polityczne) sprawiają, że określone kraje zaliczają się do globalnej Północy, a inne do globalnego Południa.

 

 

ZAWARTOŚĆ TWOJEGO KOSZYKA, CZYLI O ODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI:

Główny nacisk położymy na perspektywę lokalną i skupimy się na budowaniu wśród uczestników przekonania o tym, że własnymi codziennymi wyborami mają wpływ na zmniejszanie lub utrwalanie globalnych nierówności.

 

 

PRAWA GLOBALNE, CZY PRAWA LOKALNE?:

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw III generacji, w tym prawa do rozwoju.

 

Liczba miejsc ograniczona. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o nadsyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: spietrzak@znak.org.pl.

 

Każdy z uczestników szkoleń otrzyma materiały dydaktyczne poświęcone edukacji globalnej.

 

Miejsce szkolenia:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1

 

do pobrania: